Naturgroet

 

-er emner fremstillet af træ der normalt frasorteres og ender i brændestakken, dvs at veddet ikke kan anvendes i en moderne industriel produktion, hvor ensartethed og "fejlfrihed" er nøgleord.

Dernne råvarer indeholder dog strukturer og mønstre (knaster og årringe) som kan være meget spændende og dekorative. Ved at tage udgangspunkt i træets forskellighed vil det ofte lykkedes at skabe spændende produkter - i de fleste tilfælde som unika.

Jeg finder ofte spændende emner i savværkernes "affaldsdynger" samt råvare kævler, der normalt ikke er salgbare pga tidligere nævnte kvalitetskrav. Ved at være til stede under selve opskæringen kan jeg styre processen og således overfører flest mulige karakteristika til slutproduktet.